Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/45 van 4 mei 2023- Vlabel-procedure - alternatieve invordering: opvragen van de bankinstelling

  A/45 - Mededeling van het VUTG 

  4 mei 2023

  Betreft: Vlabel-procedure - alternatieve invordering: opvragen van de bankinstelling

   

  1. Situering

  VUTG, Opgroeien Regie en Vlabel werken samen bij de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen. Hieronder valt bv. het terugvorderen van onverschuldigde betaalde toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

  Tijdens de Vlabel-procedure gebeurt het invorderen van een bedrag via:

  • invordering door de gerechtsdeurwaarder;
  • alternatieve invordering door Vlabel.

  Binnen het Groeipakket verzamelen we bankgegevens om het Groeipakket uit te betalen. Deze informatie zal nu worden gebruikt voor de alternatieve invordering van middelen die de facto onterecht uit de middelen van het Groeipakket werden betaald.
  Zowel regelgevend als op vlak van protocollen is een geanonimiseerde uitwisseling over het gegeven (welke) bank afgedekt. Het hanteren van deze informatie in het kader van de terugvordering van de beleidskredieten Groeipakket is geoorloofd.

  2. Alternatieve invordering: opvragen van de bankinstelling

  Als de gerechtsdeurwaarder in een dossier alle mogelijkheden heeft uitgeput, dan gaat Vlabel na of er alternatieve invorderingsmogelijkheden zijn. Tijdens dit onderzoek (naar de alternatieve invorderingsmogelijkheden) vraagt Vlabel, aan de uitbetaler, de naam van de bankinstelling (waarop het Groeipakket werd uitbetaald). Dit gebeurt via de onderstaande e-mail aan de SPOC van de uitbetaler:

  Onderwerp: O. ref.: xxx - U. ref.: xxx - Datum besluitbrief: dd/mm/jjjj

  Inhoud: Vanuit de Vlaamse Belastingdienst ben ik bevoegd voor het onderzoek naar de alternatieve invorderingsmogelijkheden in dit dossier.

  Graag had ik de bankinstelling verkregen waarop het Groeipakket werd uitbetaald.

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

  Binnen de 14 kalenderdagen volgt een antwoord – op de vraag van Vlabel – via het SPOC-e-mailadres van de uitbetaler.

  Noot: enkel de naam van de bankinstelling wordt bezorgd aan Vlabel. Het rekeningnummer wordt nooit doorgegeven.

  3. Vragen 

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top