A/5 van 19 juli 2019 - Stappenplan voor de vaststelling van het feitelijk gezin selectieve participatietoeslag

Mededeling van het VUTG van 19 juli 2019 - Algemeen - 5

Betreft: Stappenplan voor de vaststelling van het feitelijk gezin selectieve participatietoeslag - verbeterde versie

 

Als bijlage sturen wij u de verbeterde versie het stappenplan voor de vaststelling van het feitelijk gezin, de gezinscategorie en het aantal kinderen fiscaal ten laste voor het automatisch onderzoek naar de selectieve participatietoeslag zonder bevraging van de gezinnen.

Het uitgangspunt is het actueel domicilie van het kind.  Het stappenplan is bedoeld voor de kinderen die rechtgevend zijn in een gezinsdossier in Vlaanderen.

De uitbetalingsactoren dienen alles in het werk te stellen om de dossiers aan te passen, conform de afspraken die daarover gemaakt zijn in het sectoroverleg.

 

 Meegedeeld via mail van 22 juli 2019 - gericht aan de uitbetalingsactoren -  officiële publicatie
 
Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top