Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

De betwisting van de afstamming: begrip uit het burgerlijk recht

  Betwisting van de afstamming van vaderszijde, van moederszijde of van het meemoederschap

  De betwisting van het vaderschap, het moederschap of meemoederschap is een manier om de verwantschapsband tussen een kind en zijn vader of moeder of tussen een kind en de echtgenote van de biologische moeder van dat kind ongedaan te maken, met soms de daaraan verbonden vaststelling van de afstamming ten aanzien van een andere persoon dan de ouder, die de verwantschapsband betwist.

  De wet legt de verschillende voorwaarden voor de betwisting vast, afhankelijk van de manier waarop het vaderschap, het moederschap of meemoederschap vooraf werden vastgesteld. Zo zijn de vorderingsgerechtigden en de verjaringstermijnen afhankelijk van het feit of de afstamming het gevolg is:

  De echtgenoot of de echtgenote van de moeder worden beschouwd als de vader of de meemoeder van het kind wanneer dat kind tijdens het huwelijk geboren wordt of binnen de 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk.

  Artikel 315 BW
  Artikel 325/2 BW

  Artikel 318 BW
  Artikel 325/3 BW

  Rechtshandeling waarbij een persoon vrijwillig verklaart dat er een vaderschaps-, moederschaps- of meemoederschapsband bestaat tussen hem/haar en het betrokken kind.

  Artikel 325/7 BW
  Artikel 330 BW

  Een rechtsvordering tot inroeping van staat kan worden ingesteld om de afstamming vast te leggen bij afwezigheid van het door vermoeden of door erkenning vastgestelde vaderschap of meemoederschap.

  Artikel 318 BW
  Artikel 325/8 BW

  De afstamming van moederszijde wordt automatisch vastgesteld door de inschrijving van de naam van de moeder in de geboorteakte.

  Artikel 312, §2 BW

  In alle gevallen is voor de betwisting van het vaderschap, het moederschap of meemoederschap een rechterlijke beslissing vereist. De familierechtbank is bevoegd voor alle vragen rond de afstamming.

  Artikel 572bis GW
  Artikel 629bis, §5 GW

  Betwisting van de afstamming: gevolgen?

  De betwisting van de afstamming vernietigt de afstammingsband met terugwerkende kracht tot de geboorte.

  De zogeheten 'declaratieve werking'.
  Datum laatste bijwerking
  Top