Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Gevolgen van de betwisting van de afstamming voor het recht op gezinsbijslag

  Vanaf wanneer geldt de nietigverklaring van de afstamming en de eventuele vestiging van een afstammingsband?

  Om geldig te zijn, moet de rechterlijke beslissing over een vordering met betrekking tot de afstamming betekend worden aan de verschillende partijen.

  De gerechtsdeurwaarder moet een afschrift van het exploot van betekening meedelen aan het openbaar ministerie.

  Procureur des Konings en zijn substituten.

  Na afloop van de beroepstermijn, stuurt het openbaar ministerie het beschikkende gedeelte van de beslissing, met een attest dat er geen beroep ingesteld is, naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de geboorteakte van het kind werd opgesteld of overgeschreven.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft binnen een maand het beschikkende gedeelte over in zijn registers.

  Er wordt melding van gemaakt in de marge van de akten over de burgerlijke stand van het kind en zijn afstammelingen.

  Art. 333 BW

  Zodra de overschrijving gebeurd is, wordt de vernietiging van de afstamming en de eventuele vestiging van een afstammingsband effectief, ook voor het onderzoek van het recht op kinderbijslag.

  Dit onderdeel dient nog verder ingevuld te worden.

  Datum laatste bijwerking
  Top