Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Uit welke personen kan een begunstigdenkern bestaan?

  De begunstigdenkern voor een rechtgevend kind kan uit volgende personen bestaan:

  beide ouders

  ● ouders die samenwonen
  ● gescheiden ouders ongeacht bij welke ouder het kind woont of zijn domicilie heeft - dit wijzigt niet bij de meerderjarigheid van de kinderen
  • één ouder
  • het rechtgevend kind voor zichzelf
  • de werkelijke opvoeders
  • de pleegzorger
  • de instelling

  In het geval een begunstigde zijn identiteit niet kan aantonen, of bij een plaatsing van een kind bij een pleeggezin of in een instelling, gelden specifieke regels.

  Datum laatste bijwerking
  Top