Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Betalen met circulaire cheque

  Wanneer mag er per circulaire cheque betaald worden?

  Als de uitbetaling van de toelagen op een bankrekening om technische of sociale redenen niet mogelijk is, worden ze betaald met een circulaire cheque.

  Art. 76 Groeipakketdecreet

  Wat bij twee begunstigden?

  Als er twee begunstigden zijn, bepalen zij samen aan wie van hen de circulaire cheque wordt uitbetaald.
  Ze bezorgen hiervoor een verzoek aan de uitbetalingsactor, dat door hen beiden gedagtekend en ondertekend is.

  Elk van de begunstigden kan deze keuze elektronisch of schriftelijk herroepen.
  De uitbetalingsactor brengt de andere begunstigde hiervan onmiddellijk op de hoogte.

  Als de jongste begunstigde niet reageert op de herroeping door de oudste begunstigde, wordt de circulaire cheque verder uitbetaald aan de begunstigde die aanvankelijk werd aangeduid.

  De oudste begunstigde kan echter wel kiezen aan wie de circulaire cheque wordt uitbetaald indien de jongste begunstigde niet in de mogelijkheid is om te reageren op de herroeping door de oudste.
  De oudste begunstigde moet het bewijs hiervan afleveren aan de uitbetalingsactor.

  Art. 14, §1 BVR Begunstigden

  Wat indien er geen keuze gemaakt wordt?

  Indien beide begunstigden geen keuze maken dan wordt de circulaire cheque uitbetaald aan de jongste onder hen.

  Art. 14, §1 BVR Begunstigden

  Wat bij niet-geïnde circulaire cheques?

  Wanneer een uitgegeven cheque ongeïnd blijft, moet de juistheid van de gegevens van de begunstigden worden onderzocht.
  Indien de gegevens nog steeds correct zijn, wordt de cheque maximaal twee keer heruitgegeven.

  Als twee na elkaar uitgegeven cheques ongeïnd blijven en de gegevens van de begunstigden ongewijzigd zijn, wordt de betaling geschorst in afwachting van een gezinsinspectie.
  De uitbetalingsactor brengt de begunstigden daarvan schriftelijk op de hoogte.

  Datum laatste bijwerking
  Top