Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Tijdstip van uitbetaling

  Wat is een tijdige betaling?

  Elke betaling in de loop van de maand die volgt op de maand waarop het recht op die toelagen betrekking heeft, wordt beschouwd als een tijdige betaling.

  Art. 11, §1 BVR Begunstigden

  Wat indien het recht nog in onderzoek is?

  Soms is het recht op de toelagen nog in onderzoek op de vastgelegde betaaldatum.

  Daarom werd een betaalkalender met tussentijdse betaaldata opgesteld.

  Zodra het recht is vastgesteld, worden de toelagen uitbetaald op de eerstvolgende tussentijdse betaaldatum.

  Art. 12 BVR Begunstigden

  Wat bij een wijziging van het bedrag?

  De wijziging van het bedrag is het gevolg van een indexering of een wijziging krachtens een decreet

  --> het gewijzigde bedrag wordt uitbetaald in de maand die volgt op de maand waarin de indexering plaatsvindt of de wijziging in werking treedt

  voorbeeld

  Anja en Frieda hebben recht op de gezinsbijslag voor hun kind Mauro °31/5/2019. In december 2020 is er een indexering van de bedragen. Alhoewel Anja en Frieda vanaf december 2020 recht hebben op het hogere bedrag, zal dit bedrag pas in januari 2021 worden betaald, in principe op 8/1/2021.

  De wijziging van een toelage of de wijziging van het bedrag ervan is het gevolg van een bepaalde gebeurtenis

  --> het gewijzigde bedrag wordt uitbetaald in de maand die volgt op de maand waarin die gebeurtenis zich voordoet

  voorbeeld

  Amber en Rutger ontvangen gezinsbijslag voor hun kind Maxim °28/2/2020. Op 15/5/2021 overlijdt Rutger. Amber heeft als begunstigde vanaf mei 2021 recht op de wezentoeslag. Deze toeslag zal worden betaald in juni 2021, in principe op 8/6/2021.

  Art. 75 Groeipakketdecreet

  Datum laatste bijwerking
  Top