Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke gegevens geeft de organisator van de kinderopvang door?

  De organisator van de kinderopvang bezorgt voor alle opgevangen kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan volgende gegevens aan Kind en Gezin:

  1. de voornaam, de naam en de geboortedatum van het opgevangen kind
  2. de opgevangen uren per kinderopvangdag dat het kind opgevangen werd in de maand die vooraf gaat aan de maand waarin de gegevens bezorgd worden
  3. de vermelding van de start op school en de datum van start als het kind gestart is op school
  4. de naam en het dossiernummer van de kinderopvanglocatie waar het kind wordt opgevangen
  Datum laatste bijwerking
  Top