Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Aan welke voorwaarden moet de leerling voldoen om recht te hebben op de kleutertoeslag?

  Kleutertoeslag voor 3-jarigen

  • de leerling is twee jaar oud op 31 december van het kalenderjaar vóór het jaar waarin de toeslag verschuldigd is
  • de leerling is uiterlijk 2 maanden na de derde verjaardag ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor kleuteronderwijs

   Art. 54 Groeipakketdecreet

  Kleutertoeslag voor 4-jarigen

  • de leerling is drie jaar oud op 31 december van het kalenderjaar vóór het jaar waarin de toeslag verschuldigd is
  • de inschrijving in het kleuteronderwijs blijft behouden
  • er is bewijs van voldoende aanwezigheid in een betrokken schooljaar

  Art. 55, §1 Groeipakketdecreet

  Uitzondering

  Een rechthebbende leerling die drie jaar is op 31 december 2018 moet enkel ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling voor kleuteronderwijs. Er zijn geen bijkomende voorwaarden.

  Art. 55, §2 Groeipakketdecreet

  Datum laatste bijwerking
  Top