Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat met mindervalide kinderen geboren vóór 1/7/1966?

  Mindervalide kinderen die geboren zijn vóór 1/7/1966 en die op 31/12/2018 recht geven op kinderbijslag op grond van de kinderbijslagreglementering, geven recht op een leeftijdsbijslag van 62,15 euro*.

  Daarentegen ontvangen mindervalide kinderen die geboren zijn vóór 1/7/1966 en die op 31/12/2018 recht geven op het bedrag van een eerste rang aan kinderbijslag op grond van de kinderbijslagreglementering, een leeftijdsbijslag van 53,94 euro*.

  Indien deze kinderen echter recht geven op de toeslag voor eenoudergezinnen zoals bepaald in artikel 41 van de Algemene Kinderbijslagwet, ontvangen zij eveneens een leeftijdsbijslag van 62,15 euro*.

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Voorbeeld

  Ferdinand staat in voor de opvoeding van zijn mindervalide broer Jozef (°4/9/1961). Hij ontvangt voor Jozef naast de basisbijslag een leeftijdsbijslag van 53,94 euro*. In april 2021 overlijdt Zoë, de echtgenote van Ferdinand. Voortaan voldoet Ferdinand aan de voorwaarden van een eenoudergezin. Hij woont immers alleen met zijn broer en geniet een rustpensioen waarvan het bedrag de inkomensnorm niet overschrijdt. Bijgevolg zal er voor Jozef vanaf april 2021 recht zijn op een leeftijdsbijslag van 62,15 euro*.
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.
  Datum laatste bijwerking
  Top