Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke kinderen ontvangen nog leeftijdsbijslag ná 31/12/2018?

  Kinderen die op 31/12/2018 recht geven op kinderbijslag op grond van de kinderbijslagreglementering, geven na 1/1/2019 eveneens recht op de maandelijkse leeftijdsbijslagen, zoals die werden vastgesteld in artikel 44, §2 AKBW.

  De bedragen van de volledige leeftijdsbijslag worden gekoppeld aan de leeftijd van het kind:

  • 31,99 euro* voor een kind van minstens zes jaar
  • 48,88 euro* voor een kind van minstens twaalf jaar
  • 62,15 euro* voor een kind van minstens achttien jaar

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket

  Datum laatste bijwerking
  Top