Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Voorwaardelijk recht voor de schoolverlater die vóór 1 januari 2019 reeds kinderbijslag of toeslagen op basis van de AKBW genoot als werkzoekende

  De volgende categorieën van kinderen die vóór 1 januari 2019 recht hadden op kinderbijslag of toeslagen op basis van de AKBW en die uitgesloten worden van dat recht in het Groeipakket, blijven recht geven op gezinsbijslagen:

  1. het kind dat zich bevindt in de initiële toekenningsperiode van 360 kalenderdagen, zonder verlengingen.
  2. het kind waarvoor de voormelde initiële toekenningsperiode van 360 dagen werd verlengd totdat de jongere twee, al dan niet opeenvolgende, positieve evaluaties van zijn zoekgedrag naar werk gekregen heeft: voor een periode van zes maanden die aanvangt op de datum van de laatste evaluatie vóór 1/1/2019
  3. het kind dat door ziekte belet is zich tijdig in te schrijven als werkzoekende of dat ziek wordt tijdens de beroepsinschakelingstijd. De voorwaarde om zich aansluitend aan de ziekteperiode in te schrijven als werkzoekende vervalt. De duur van de ziekte wordt geattesteerd door een arts.

  Als die kinderen niet voldoen aan de voorwaarden van het Groeipakket en er dus op basis daarvan geen recht op gezinsbijslagen bestaat, worden de voorwaarden van de AKBW toegepast.

  Voorbeeld

  Els (°25/6/1999) liet zich op 1/8/2018 inschrijven als werkzoekende schoolverlater bij de VDAB. De toepassingsperiode loopt tot eind juli 2019. Sedert 25/6/2019 geniet ze een beroepsinschakelingsuitkering van 420 euro per maand. Voor de maand juli 2019 heeft ze geen recht op basis van het Groeipakketdecreet: het krijgen van een sociale uitkering vormt een beletsel. Ingevolge de overgangsmaatregel is er voor juli 2019 wel recht ingevolge de AKBW.
  Datum laatste bijwerking
  Top