Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat zijn de inkomensgrenzen?

  Elk kind heeft recht op een sociale toeslag indien het gezinsinkomen niet hoger ligt dan 30386,52* euro, ongeacht hoeveel kinderen er deel uitmaken van het gezin.

  Voorbeeld

  Filip en Hilde hebben één kind, Kelly (°28/02/2016). Hun gezinsinkomen bedraagt minder dan 30.000 euro per jaar. Kelly heeft dus recht op een sociale toeslag.

  Indien het gezinsinkomen tussen 30386,52 euro* en 60.000 euro* ligt, is er recht op een sociale toeslag zodra er vanaf 1/1/2019 in het gezin een derde of volgend rechtgevend kind bijkomt, dat recht geeft op de gezinsbijslagen van het nieuwe systeem.

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website Groeipakket.

  Aandachtspunt:
  De overgangsbedragen gelden enkel voor de kinderen die geboren zijn vóór 1/1/2019 en voor wie reeds gezinsbijslag werd toegekend overeenkomstig de kinderbijslagreglementering op 31/12/2018. Indien er na 31/12/2018 in deze gezinnen een kind bijkomt, zullen zij voor dit kind het nieuwe bedrag van de sociale toeslag ontvangen. (Art. 220 Memorie van toelichting)

  Voorbeeld

  Erica en Bart hebben drie rechtgevende kinderen, Brian, Anny en Steven, die geboren zijn vóór 1/1/2019. Hun gezinsinkomen bedraagt 45.000 euro, waardoor er geen recht is op een sociale toeslag. Op 28/8/2021 wordt hun vierde kindje Nelson geboren. Hierdoor is er vanaf 1/8/2021 recht op een sociale toeslag voor de vier kinderen. Brian, Anny en Steven zullen de overgangsbedragen ontvangen, maar voor Nelson zal het nieuwe bedrag van het Groeipakket worden toegekend.
  Datum laatste bijwerking
  Top