Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer geeft een kind recht op gezinsbijslagen?

  Een kind geeft recht op gezinsbijslagen als het zijn woonplaats heeft in het Nederlandse taalgebied.

  Het kind dient ofwel:

  • de Belgische nationaliteit te bezitten
  • de toelating te hebben of gemachtigd te zijn om in België te verblijven of er zich te vestigen, overeenkomstig de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
  Datum laatste bijwerking
  Top