Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Het verdwenen kind

  Wat is een verdwenen kind?

  Een verdwenen kind is:

  • een kind dat onvrijwillig niet langer op zijn woonplaats verblijft,
  • van wie er geen nieuws is,
  • tenzij blijkt dat het kind naar alle waarschijnlijkheid overleden is in omstandigheden zoals een ongeval of een ramp, ook al is zijn lichaam niet teruggevonden.

  Opgepast!

  • een ontvoerd kind is geen verdwenen kind
  • weggelopen kinderen en kinderen van wie is vastgesteld dat ze in het buitenland verblijven, worden evenmin beschouwd als verdwenen kinderen

  Voorbeeld

  Wout is weggelopen van huis op 20/2/2019. Zijn ouders hebben geen nieuws van hem tot hij op 16/5/2019 terug opduikt. Een weggelopen kind wordt niet beschouwd als een verdwenen kind. Er is geen recht op gezinsbijslag tijdens de maanden maart en april 2019.

  Art. 8, § 1 Groeipakketdecreet
  Art. 13 BVR Rechtgevend kind

  Begin en einde recht

  Het kind moet op het moment van de verdwijning rechtgevend zijn op gezinsbijslagen betreffende de regelgeving van het Groeipakket, van een andere deelentiteit, van het buitenland of van het personeel van een volkenrechtelijke instelling.

  Het verdwenen kind heeft maximaal 5 jaar recht op gezinsbijslagen, zolang het niet de leeftijd van 21 jaar (kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte) of 25 jaar bereikt heeft.

  Het verdwenen kind heeft vanaf de eerste dag van de maand van de verdwijning:

  • een recht op het basisbedrag
  • een (eventueel) recht op wezentoeslag
  • een (eventueel) recht op de sociale toeslagen (het verdwenen kind telt mee voor de gezinsgrootte)
  • een (eventueel) recht op de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (tot zolang de beslissing loopt)

  Het recht dooft uit op het einde van de maand waarin het kind is teruggevonden.
  Daarna kan er nog recht zijn als het kind voldoet aan de voorwaarden van art. 8, § 2 van het Groeipakketdecreet.

  Art. 9 BVR Rechtgevend kind
  Art. 10 BVR Rechtgevend kind
  Art. 12 BVR Rechtgevend kind

  Wie is de begunstigde?

  De gezinsbijslagen worden verder toegekend aan de personen die vlak voor de verdwijning begunstigden waren voor het verdwenen kind.

  Kinderen die begunstigde waren voor zichzelf, hebben geen recht op gezinsbijslagen tijdens de periode van verdwijning.

  Bij het overlijden van de begunstigde kan diegene die het ouderlijk gezag over het verdwenen kind verkrijgt bij vonnis, als begunstigde aangewezen worden.

  Voorbeeld

  Katrien verdwijnt op 23/4/2019 op weg naar school. Een uitgebreid politieonderzoek heldert haar verdwijning niet op. Zij blijft vermist. Haar moeder, die de begunstigde was voor de gezinsbijslag vóór haar verdwijning, blijft verder maandelijks de gezinsbijslag ontvangen tot zij teruggevonden wordt (maximaal gedurende 5 jaar en uiterlijk tot de leeftijd van 25).

   Art. 11 BVR Rechtgevend kind

  Datum laatste bijwerking
  Top