Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

  bijgewerkt 26.01.2023

  Om aanspraak te maken op gezinsbijslagen moet cumulatief voldaan worden aan volgende voorwaarden:

  • niet-begeleide vreemdeling zijn overeenkomstig de Voogdijwet van 2002 waarbij het bewijs wordt geleverd door een attest van de dienst Voogdij waarmee een voogd wordt aangesteld voor een NBMV.
  • minderjarig zijn.
  • recht hebben om voorlopig op het grondgebied te verblijven in afwachting van de definitieve beslissing over de verblijfsaanvraag overeenkomstig de Verblijfswet van 1980.

  Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan verschillende procedures volgen om een verblijfsrecht te verkrijgen (mededeling A/36 - 3.2.3):

  • verzoek om internationale bescherming
  • slachtoffer mensenhandel of mensensmokkel
  • humanitaire regularisatie 9bis
  • medische regularisatie 9ter
  • de bijzondere procedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  • de verblijfsprocedure als unieburger
  Datum laatste bijwerking
  Top