Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

  bijgewerkt 26.01.2023

  Om aanspraak te maken op gezinsbijslagen moet cumulatief voldaan worden aan volgende voorwaarden:

  • niet-begeleide vreemdeling zijn overeenkomstig de Voogdijwet van 2002 waarbij het bewijs wordt geleverd door een attest van de dienst Voogdij waarmee een voogd wordt aangesteld voor een NBMV.
  • minderjarig zijn.
  • recht hebben om voorlopig op het grondgebied te verblijven in afwachting van de definitieve beslissing over de verblijfsaanvraag overeenkomstig de Verblijfswet van 1980.

  Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling kan verschillende procedures volgen om een verblijfsrecht te verkrijgen (mededeling A/36 - 3.2.3):

  • verzoek om internationale bescherming
  • slachtoffer mensenhandel of mensensmokkel
  • humanitaire regularisatie 9bis
  • medische regularisatie 9ter
  • de bijzondere procedure voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  • de verblijfsprocedure als unieburger
  Datum laatste bijwerking
  Top