Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer en aan wie wordt het startbedrag geboorte uitbetaald?

  Het startbedrag geboorte wordt ten vroegste uitbetaald twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum van het rechtgevend kind (dus vanaf de achtste maand zwangerschap) op voorwaarde dat voldaan is aan de voorwaarden om recht te hebben op gezinsbijslagen.

  Voorbeeld

  Jan en Myriam verwachten een kindje. De geschatte geboortedatum is 15 mei 2019. Ze kunnen het startbedrag ontvangen vanaf 15 maart 2019.

  Een voorafbetaling van het startbedrag geboorte is slechts mogelijk voor zover de zwangere persoon verblijfsrecht heeft. Het kan niet worden voorafbetaald wanneer zij geen verblijfsrecht heeft, ook niet wanneer zij deel uitmaakt van het gezin waartoe een persoon behoort met verblijfsrecht.

  Voorbeeld

  Amber, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, dient een aanvraag in voor de voorafbetaling van het startbedrag. Zij heeft geen verblijfsrecht. Ze maakt deel uit van het gezin van een Belg.
  --> Het startbedrag wordt niet voorafbetaald, maar kan slechts worden uitbetaald na de geboorte, voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

   Art. 9, § 1, tweede lid Groeipakketdecreet

  Voor de uitbetaling van het startbedrag dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de volgende situaties:

  Bij het eerste rechtgevend kind

  De voorafbetaling van het startbedrag geboorte van een eerste rechtgevend kind van de personen die begunstigden worden, gebeurt altijd aan de zwangere persoon.

  Voorbeeld

  Dries en Elke verwachten hun eerste kindje op 15/5/2020. De aanvraag van het startbedrag wordt ontvangen op 15/3/2020. Het startbedrag zal voor de geboorte aan Elke worden betaald.

  Indien het startbedrag na de geboorte wordt aangevraagd, gebeurt de betaling aan de aangewezen begunstigde(n).

  Voorbeeld

  Mohammed en Nafissatou zijn op 25/3/2022 voor het eerst vader en moeder geworden. De aanvraag van het startbedrag werd pas op 10/4/2022 verstuurd. Beide ouders zullen de begunstigdenkern vormen. Zij beslissen dan ook samen aan wie van hen het startbedrag en de gezinsbijslag zal worden betaald.

   Art. 66 Groeipakketdecreet

  Bij de volgende rechtgevende kinderen

  Indien de kinderbijslag voor kinderen die al rechtgevend waren op 31/12/2018 wordt uitbetaald aan de bijslagtrekkende en er dus nog geen begunstigdenkern is voor deze kinderen, dan gebeurt de voorafbetaling van het startbedrag geboorte voor een volgend rechtgevend kind vanaf 1/1/2019 aan de zwangere persoon.

  Voorbeeld

  Kate en Gert wonen samen en hebben 2 kinderen waarvoor er reeds vóór 1/1/2019 kinderbijslag wordt betaald aan de bijslagtrekkende Kate. In maart 2020 verwacht Kate een derde kindje van Gert. De voorafbetaling van het startbedrag zal aan Kate gebeuren.

  Vormen de toekomstige ouders reeds een begunstigdenkern voor gemeenschappelijke kinderen, dan gebeurt de voorafbetaling van het startbedrag geboorte voor een volgend rechtgevend kind na 1/1/2019 aan deze begunstigden.

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Joke en Lynn vormen de begunstigdenkern voor hun kindje Eden °2/2/2020. Zij hebben bij de geboorte samen bepaald dat de gezinsbijslag op de rekening van Joke wordt betaald. In 2021 is Lynn zwanger van hun tweede kindje en vraagt het koppel de voorafbetaling van het startbedrag aan. Het startbedrag zal aan de begunstigdenkern worden betaald, op het rekeningnummer van Joke.

  Voorbeeld 2
  Khalid en Hakima hebben al een rechtgevend kind Fatima °22/7/2017. In 2020 vraagt de bijslagtrekkende Hakima om de bepalingen inzake begunstigden toe te passen, waardoor Khalid en Hakima samen de begunstigdenkern vormen. Zij kiezen voor een gemeenschappelijke rekening. In 2022 wordt de voorafbetaling van het startbedrag voor hun tweede kindje aan beide begunstigden toegekend. Het bedrag zal worden gestort op hun gemeenschappelijke rekening.

   Wanneer één van de ouders van een volgend rechtgevend kind geen deel uitmaakt van de begunstigdenkern voor de vroeger geboren kinderen, dan wordt het startbedrag geboorte evenwel voorafbetaald aan de zwangere persoon.

  Voorbeeld

  Kevin en Nathalia zijn gescheiden en vormen de begunstigdenkern voor hun kindje Joshua. In 2022 is Nathalia zwanger van haar nieuwe partner Ruud. De voorafbetaling van het startbedrag zal aan Nathalia worden toegekend.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top