Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat is het startbedrag geboorte?

  Algemeen

  Het startbedrag geboorte is een eenmalige toelage die uitbetaald wordt naar aanleiding van de geboorte van een rechtgevend kind.

  Het startbedrag geboorte bedraagt 1.100 euro*.
  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website www.groeipakket.be

  Art. 3, § 1, 41° Groeipakketdecreet
  Art. 9, § 1 Groeipakketdecreet

  Levenloos kind

  Wanneer een kind is overleden op het ogenblik van de geboorte, kan het kind ook recht geven op het startbedrag geboorte.

  Er dient dan een akte van aangifte van levenloos kind opgesteld te worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand, overeenkomstig art. 58 en 59 BW. Enkel aktes die een aanduiding geven dat de zwangerschap minstens 180 dagen heeft geduurd, kunnen hierbij het recht geven op een startbedrag. Op verzoek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand ook een akte opmaken als de zwangerschap tussen de 140 tot 179 dagen duurde, evenwel is er dan geen recht op het startbedrag geboorte.

  De akte van aangifte van een levenloos kind wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand opgemaakt, wanneer de doodgeboorte plaats heeft meer dan zes maanden na de conceptie. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboortebewijs op met de vermelding 'levenloos vertoond kind', wanneer een akte van aangifte van een levenloos kind werd opgesteld. Aan de uitbetalingsactoren wordt gevraagd om telkens wanneer geen mailbox is ontvangen, inlichtingen in te winnen bij het betreffende gemeentebestuur over het bestaan van de akte van aangifte van een levenloos kind.
  De voorlegging van een medisch getuigschrift aan de bevoegde uitbetalingsactor inzake een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap volstaat niet om het recht op het startbedrag geboorte te vestigen. Indien het kind doodgeboren is in het buitenland wordt het bewijs van doodgeboorte (na 180 dagen zwangerschap) geleverd aan de hand van een document uitgaande van de bevoegde buitenlandse overheidsinstantie en bij gebrek hieraan aan de hand van een medisch getuigschrift.

  Art. 9, § 2 Groeipakketdecreet
  Mededeling A/12 van 19 februrari 2020 - akte levenloos kind

  Datum laatste bijwerking
  Top