Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat indien er tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018 al een voorafbetaling van het kraamgeld is betaald voor de geboorte van hetzelfde kind?

  Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen twee situaties.

  Het betreft een voorafbetaling voor eerste kind of een meerling

  • De vermoedelijke geboortedatum is vóór 1/1/2019: de voorafbetaling van het kraamgeld bedraagt het bedrag op basis van de AKBW. Er is geen recht op een startbedrag geboorte op basis van het Groeipakketdecreet.
  • De vermoedelijke geboortedatum is na 1/1/2019: de voorafbetaling van het kraamgeld wordt - in afwijking van de AKBW - beperkt tot het bedrag van 1.100 euro*. Indien het kind toch geboren wordt vóór 1/1/2019, dan geeft het kind recht op het positieve saldoverschil tussen de ontvangen voorafbetaling van het kraamgeld en het startbedrag geboorte.

  *Raadpleeg de geïndexeerde bedragen op de website www.groeipakket.be

  Voorbeeld

  Lies en Mona verwachten hun eerste kindje. Zij doen een aanvraag voor de voorafbetaling van het startbedrag geboorte.
  Het medisch attest vermeldt 30/12/2018 als vermoedelijke geboortedatum --> er wordt een voorafbetaling gedaan op basis van de AKBW (1.272,52 euro - geïndexeerd bedrag 2018).
  Het kind wordt geboren op 5/1/2019 --> er wordt niets teruggevorderd bij Lies en Mona.

   Art. 10, § 1 Groeipakketdecreet

  Het betreft een voorafbetaling voor een tweede of volgend kind

  • De vermoedelijke geboortedatum is vóór 1/1/2019: de voorafbetaling van het kraamgeld bedraagt het bedrag op basis van de AKBW. Er is geen recht op een startbedrag geboorte.
  • De vermoedelijke geboortedatum is na 1/1/2019: de voorafbetaling van het kraamgeld bedraagt het bedrag op basis van de AKBW. Indien het kind effectief geboren wordt vanaf 1/1/2019, dan geeft het recht op het positieve saldoverschil tussen het startbedrag geboorte en de ontvangen voorafbetaling van het kraamgeld op basis van de AKBW.

  Voorbeelden

  Voorbeeld 1
  Merel en Youssef verwachten hun tweede kindje. Zij doen een aanvraag voor de voorafbetaling van het startbedrag geboorte. Het medisch attest vermeldt 30/12/2018 als vermoedelijke geboortedatum --> er wordt een voorafbetaling gedaan op basis van de AKBW (957,42 euro - geïndexeerd bedrag 2018).
  Het kind wordt geboren op 5/1/2019 --> er volgt een bijpassing: het bedrag van 164,58 euro wordt bijbetaald.

  Voorbeeld 2
  Yoko en Kimo verwachten hun tweede kindje. Zij doen een aanvraag voor de voorafbetaling van het startbedrag geboorte. Het medisch attest vermeldt 5/1/2019 als vermoedelijke geboortedatum --> er wordt een voorafbetaling gedaan op basis van de AKBW (957,42 euro - geïndexeerd bedrag 2018).
  Het kind wordt effectief geboren op 5/1/2019 --> er volgt een bijpassing: het bedrag van 164,58 euro wordt bijbetaald.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top