Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wie vraagt het startbedrag geboorte aan, wanneer, waar en hoe?

  De begunstigde kan het startbedrag geboorte aanvragen na minstens vijf maanden (dus vanaf de zesde maand) zwangerschap tot vijf jaar na de geboorte.

  Aandachtspunt: de begunstigde is niet per se de zwangere persoon.

  Voorbeeld

  Lies en Mona verwachten een kind. De geschatte geboortedatum is 15 mei 2019. Ze kunnen het startbedrag aanvragen vanaf 15 januari 2019. 

  De aanvraag gebeurt bij een uitbetalingsactor via het volgende formulier

  Bij een aanvraag voorafgaand aan de geboorte wordt een geneeskundig getuigschrift gevoegd dat de vermoedelijke geboortedatum vermeldt.

  Bij een aanvraag na de geboorte dient de geboorte van een kind bewezen te worden door:

  •             het 'speciaal geboortebewijs', overhandigd door de ambtenaar van de burgerlijke stand
  •             of een mailbox, afkomstig van het Rijksregister van de natuurlijke personen
  Bij de aangifte van de geboorte overhandigt de gemeente twee geboortebewijzen. Het ene is bestemd voor het ziekenfonds, het andere voor de kinderbijslaginstelling die het kraamgeld uitbetaalt. Beide geboortebewijzen worden maar één keer uitgereikt.
  Een mailbox is een elektronisch brievenbussysteem, ondergebracht bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
  Een mailbox bevat de mutaties (= alle toevoegingen en wijzigingen) van de wettelijke gegevens van de sociaal verzekerden van wie de gegevens opgenomen zijn in het verwijzingsrepertorium van de KSZ.
  Met de mailbox D036 wordt de gewijzigde gezinssituatie meegedeeld.

  Art. 9, § 1, tweede lid Groeipakketdecreet
  Art. 95 Groeipakketdecreet
   

  Datum laatste bijwerking
  Top