Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat zijn universele participatietoeslagen?

  De universele participatietoeslagen zijn toeslagen die worden toegekend ten aanzien van elk rechtgevend kind zonder dat er enige voorwaarde aan verbonden is.

  De toeslag is bedoeld om bij te dragen in de onderhouds- en opvoedingskosten voor kinderen die nog geen onderwijs volgen of in de bijkomende kosten die gepaard gaan met de deelname van de kinderen aan het onderwijs.

  Ook schoolverlaters hebben recht op de universele participatietoeslagen.

  Aandachtspunt:
  Deze toeslag is ook gekend als de schoolbonus of de schoolpremie.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top