Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Aan welke voorwaarden moet het onderwijs voldoen?

  • De student moet ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten in één of meerdere Belgische erkende instellingen voor hoger onderwijs
  • De student is ingeschreven in een instelling voor hoger onderwijs buiten België waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid
  • De student volgt een door de Staat erkende vorming van bedienaars voor erediensten
  • De student volgt wetenschappelijke leergangen als voorbereiding op de Koninklijke Militaire School of ingenieursstudies

   

  Datum laatste bijwerking
  Top