Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Mag het kind met een leerovereenkomst een winstgevende activiteit uitoefenen of elders tewerkgesteld worden?

  Om zijn recht op gezinsbijslag niet te verliezen mag het kind met een leerovereenkomst:

  • maximaal 475 uur werken in het kader van een studentenovereenkomst
  • in 1 maand niet meer dan 80 uren werken in elke andere tewerkstelling
  • onbeperkt een activiteit als zelfstandige uitoefenen die geen bijdragen verschuldigd is als een zelfstandige in hoofdberoep

  In alle andere gevallen zal de winstgevende activiteit van het kind aanleiding geven tot schorsing van de gezinsbijslagen.

  Aandachtspunten:

  1/ Een kind dat een doctoraatsopleiding volgt, zal in principe de tewerkstellingsnorm van 80 uur per maand overschrijden.  In dat geval vormt deze tewerkstelling een beletsel voor de uitbetaling van het Groeipakket

  2/ Een kind dat stagiair-advocaat is, heeft in principe het statuut van zelfstandige in hoofdberoep. De activiteit als zelfstandige in hoofdberoep vormt een beletsel voor de uitbetaling van het Groeipakket

  3/ De tewerkstelling van het kind in het kader van de leerovereenkomst wordt niet beschouwd als een winstgevende activiteit! In dat geval zullen de gezinsbijslagen dus verder worden betaald.

   

   

  Datum laatste bijwerking
  Top