Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat als het kind met een leerovereenkomst een sociale uitkering ontvangt?

    De gezinsbijslagen worden geschorst als het kind een sociale uitkering ontvangt wegens ziekte, invaliditeit, werkloosheid of loopbaanonderbreking. Dat is zowel het geval wanneer het kind deze uitkeringen ontvangt op basis van een Belgische regeling, als wanneer het kind deze uitkeringen ontvangt op basis van een buitenlandse regeling.

    Aandachtspunt: Als het kind een sociale uitkering ontvangt die voortvloeit uit een activiteit in het kader van de leerovereenkomst, wordt de maandelijkse gezinsbijslag niet geschorst.

     

    Datum laatste bijwerking
    Top