Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke leerovereenkomsten worden bedoeld?

  Het betreffen leerovereenkomsten of -verbintenissen afgesloten vóór 1 september 2016 die erkend en gecontroleerd zijn:

  • conform de reglementering over de leertijden of de ondernemingstrajecten
  • door het Nationaal Paritair Comité voor de diamantnijverheid, als het om een leerovereenkomst in die nijverheid gaat
  • conform artikel 19 van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden

   

  Datum laatste bijwerking
  Top