Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Heeft een schoolverlater recht op gezinsbijslagen?

  Krediet van 12 maanden

  Een schoolverlater heeft recht op gezinsbijslagen voor een periode van in totaal twaalf maanden nadat hij niet meer voldoet aan de voorwaarden van het onvoorwaardelijk recht of nadat hij niet meer wordt beschouwd als leerling, student, stagiair of als een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  Het kind krijgt dus een krediet van 12 maanden na het beëindigen van zijn studies en het kan met dit krediet ook de lacunes die in een onregelmatige schoolcarrière bestaan, opvangen.

  Het krediet van 12 maanden kan in verschillende periodes worden ingezet, maar kan nooit meer dan 12 maanden bedragen.

  Het criterium ‘werkzoekende schoolverlater’ dat bestond onder de kinderbijslagreglementering, wordt verlaten. Er wordt voorzien in een tegemoetkoming voor kinderen met onvoorspelbare schoolcarrières en kinderen die ongewild niet onmiddellijk werk vinden na hun studies.

  Art. 40, eerste lid BVR Rechtgevend kind
  Art. 39 bisnota VR Rechtgevend kind

  Startmoment

  De termijn van twaalf maanden start:

  1. de maand na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, indien het kind niet aansluitend recht kan openen als leerling, student of stagiair
  2. de maand na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar, indien het kind een specifieke ondersteuningsbehoefte had en niet aansluitend recht kan openen in een andere hoedanigheid
  3. de maand na de einddatum van de schoolvakantie, zijnde 31 augustus in het geval van niet-hoger onderwijs en 30 september in het geval van hoger onderwijs
  4. de maand na het einde van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma of de dag na het einde van de leertijd of de vorming
  5. de maand na de inlevering van een eindverhandeling hoger onderwijs of de dag na de onderbreking van de voorbereiding ervan
  6. de maand na de datum waarop een studie, leertijd of vorming voortijdig beëindigd werd
  7. de maand na het einde van de stageperiode, vereist om in een openbaar ambt te worden benoemd, of de maand na de onderbreking van die stage

  Het recht op gezinsbijslag als scholier of student primeert steeds op het recht als schoolverlater. Indien het rechtgevend kind zijn studies stopt, eindigt het recht op gezinsbijslag in de hoedanigheid van scholier of student op het einde van de maand. Indien het kind zich opnieuw inschrijft als scholier of student, heeft het rechtgevend kind recht op gezinsbijslag als scholier of student vanaf de eerste dag van de maand waarin de gebeurtenis zich voordoet.

  De maand nadat het kind weer aan de voorwaarden van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, leerling, student of stagiair voldoet, wordt het recht geschorst en worden de gezinsbijslagen in de hoedanigheid van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, leerling, student of stagiair toegekend.

  De periode die al in de hoedanigheid van schoolverlater is toegekend, wordt in mindering gebracht van de termijn van twaalf maanden.

  De schorsing loopt zolang er een recht op gezinsbijslagen toegekend kan worden in de hoedanigheid van een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte, leerling, student of stagiair.

  Art 22 BVR Rechtgevend kind
  Art. 28 BVR Rechtgevend kind
  Art. 40 BVR Rechtgevend kind
  Art. 40 bisnota VR Rechtgevend kind
   

  Datum laatste bijwerking
  Top