Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Samenstelling en bevoegdheid

  Samenstelling

  De geschillencommissie is een commissie die bij decreet bij het agentschap Opgroeien regie is opgericht en bestaat uit een voorzitter, twee bijkomende leden en hun respectievelijke plaatsvervangers.

  De bijkomende leden worden voorgedragen door enerzijds het agentschap Opgroeien regie en anderzijds elk van de uitbetalingsactoren.

  In het licht van het onpartijdigheidsbeginsel is voorzien dat het bijkomend lid dat werd benoemd op voordracht van de uitbetalingsactoren, geen zitting kan nemen in geschillen die gericht zijn tegen de beslissingen genomen door de uitbetalingsactor door dewelke het werd voorgedragen. In dat geval neemt een lid van een andere uitbetalingsactor, of zijn plaatsvervanger, zitting.

  De voorzitter en de bijkomende leden en hun respectievelijke plaatsvervangers worden door de minister benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.

  Leden

  De geschillencommissie bestaat uit volgende leden :

  Voorzitter : de heer Herman Verlinden

  Plaatsvervangende voorzitter: de heer Luc Van Assche

  Namens het agentschap Opgroeien regie
  Lid : mevrouw Linda Aerts
  Plaatsvervanger : de heer Ignace Lambert

  Namens de uitbetalingsactor INFINO VLAANDEREN vzw
  Lid: mevrouw Rita Louwagie
  Plaatsvervanger: mevrouw An Himschoot

  Namens de uitbetalingsactor vzw Kidslife Vlaanderen
  Lid: de heer Maarten Vankeersbilck
  Plaatsvervanger: mevrouw Gaëlle Cuvelier

  Namens de uitbetalingsactor vzw My Family
  Lid: mevrouw Nele De Blauwe
  Plaatsvervanger:  de heer Peter Keustermans

  Namens de uitbetalingsactor Parentia Vlaanderen vzw
  Lid: mevrouw Renata Sterken
  Plaatsvervanger: May-li Marchand

  Namens het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid
  Lid: mevrouw Anja Hellemans
  Plaatsvervanger:  de heer Jürgen Poels

  Bevoegdheid geschillencommissie

  De geschillencommissie moet gezien worden binnen een cascadestructuur van conflictbehandeling met betrekking tot beslissingen over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid genomen door de uitbetalingsactor. Het wordt beschouwd als een georganiseerd administratief beroep.

  De geschillencommissie is enkel bevoegd om een bindende beslissing te nemen over geschillen met betrekking tot beslissingen van uitbetalingsactoren over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan binnen de daartoe voorziene termijn.

  Het belang van deze ontwikkelde jurisprudentie is dat hierdoor mettertijd de bakens worden uitgezet zodat de good practices voor de sector gekend worden.

  Tegen de beslissing bestaat de mogelijkheid om bij de arbeidsrechtbank in beroep te gaan.

  Wie kan er gebruik van maken?

  Omdat de geschillencommissie bevoegd is voor geschillen over beslissingen van uitbetalingsactoren met betrekking tot de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan binnen de daartoe voorziene termijn, zal enkel de begunstigde het vereiste belang hebben om beroep te doen op de geschillencommissie.

  Het beroep bij de geschillencommissie is kosteloos.

  Top