Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Handvest van de sociaal verzekerde - Verplichtingen van de socialezekerheidsinstellingen

  Zoals alle socialezekerheidsinstellingen moeten de kinderbijslaginstellingen in hun relaties met de sociaal verzekerden bepaalde verplichtingen nakomen. Die verplichtingen zijn vastgelegd in het Handvest van de sociaal verzekerde (HSV).

  Het doel van het Handvest is, voor de sociaal verzekerden een rechtszekerheidssysteem op te zetten overeenkomstig met het systeem ingevoerd voor de belastingplichtigen.

  Het Handvest moet een betere bescherming bieden aan de sociaal verzekerden, die hun rechten maar kunnen uitoefenen als drie voorwaarden vervuld zijn:

  • ze moeten weten dat het recht bestaat;
  • dat recht willen uitoefenen;
  • en de toepassing ervan kunnen vragen.

  Het Handvest van de sociaal verzekerde moet ervoor zorgen dat de administratieve praktijk aan vijf vereisten voldoen:

  • rechtszekerheid;
  • toegankelijkheid;
  • transparantie;
  • snelheid en nauwkeurigheid;
  • en ten slotte administratieve vereenvoudiging.
  Datum laatste bijwerking
  Top