Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Interesten

  Het Handvest van de sociaal verzekerde bevat specifieke bepalingen over interesten.

  Het doel van het Handvest is, voor de sociaal verzekerden een rechtszekerheidssysteem op te zetten overeenkomstig met het systeem ingevoerd voor de belastingplichtigen.

  Het Handvest moet een betere bescherming bieden aan de sociaal verzekerden, die hun rechten maar kunnen uitoefenen als drie voorwaarden vervuld zijn:

  • ze moeten weten dat het recht bestaat;
  • dat recht willen uitoefenen;
  • en de toepassing ervan kunnen vragen.

  Het Handvest van de sociaal verzekerde moet ervoor zorgen dat de administratieve praktijk aan vijf vereisten voldoen:

  • rechtszekerheid;
  • toegankelijkheid;
  • transparantie;
  • snelheid en nauwkeurigheid;
  • administratieve vereenvoudiging.

  Het Handvest bepaalt verschillende regels naargelang de interesten verschuldigd zijn aan of door de sociaal verzekerde.

  Zo is voorzien dat de uitkeringen aanleiding geven tot de betaling van interesten, enkel en alleen voor de sociaal verzekerden, vanaf de datum van de opeisbaarheid van de uitkeringen.  Het Handvest bevat niettemin een aantal nuances op deze basisregel.

  De onverschuldigd betaalde uitkeringen geven aanleiding tot interesten ten laste van de sociaal verzekerde vanaf de betaling, indien de overschuldigde betaling het gevolg is van arglist, bedrog of bedrieglijke handelingen van de belanghebbende persoon.

  Datum laatste bijwerking
  Top