Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Verplichte vermeldingen

  De motivering van een beslissing van een kinderbijslaginstelling moet bepaalde gegevens bevatten.

  Als die gegevens niet in de beslissing staan, begint de termijn waarover de sociaal verzekerde beschikt om in beroep te gaan bij de rechtbank, niet te lopen.  De verplichte vermeldingen en de motivering van de beslissing mogen niet verward worden.

  Verplichte vermeldingen

  In beslissingen tot toekenning of weigering van een recht moet vermeld zijn:

  1. de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de arbeidsrechtbank;
  2. het adres van de bevoegde arbeidsrechtbank;
  3. de termijn en de modaliteiten om in beroep te gaan;
  4. de inhoud van de artikelen 728 en 1017 van het gerechtelijk wetboek;
  5. het nummer van het dossier en de dienst die het beheert;
  6. de mogelijkheid om informatie over de beslissing te verkrijgen bij een vermelde dienst

  Art. 14, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
  Art. 728 gerechtelijk wetboek
  Art. 1017 gerechtelijk wetboek
  MO 382 van 2 februari 1981

  Voor beslissingen tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen moet bovendien vermeld worden:

  1. de vaststelling dat ten onrechte betaald is;
  2. het totale ten onrechte betaalde bedrag en de manier waarop het berekend is;
  3. de inhoud en de referenties van de bepalingen die niet nageleefd zijn;
  4. de wettelijke verjaringstermijn;
  5. de mogelijkheid dat de kinderbijslaginstelling afziet van de terugvordering van het ten onrechte betaalde bedrag en wat daarvoor gedaan moet worden;
  6. de mogelijkheid om een gemotiveerde aanvraag om gespreide terugbetaling te doen.

  Art. 15, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
  Art. 120bis AKBW

  Datum laatste bijwerking
  Top