Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Verplichting tot kennisgeving

  Grondregel

  De kinderbijslaginstellingen moeten alle beslissingen ten opzichte van een sociaal verzekerde aan deze laatste betekenen.

  Dat wil zeggen de beslissing in de vereiste administratieve vorm meedelen aan de sociaal verzekerde.

  Art. 7, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

  Uitzondering

  De volgende beslissingen moeten niet betekend worden:

  • de indexering van de gezinsbijslag;
  • de regelmatige betaling van de gezinsbijslag als gevolg van een al betekende beslissing tot toekenning van een recht;
  Hier zijn alleen de normale beslissingen tot betaling van hetzelfde kinderbijslagbedrag bedoeld - behalve indexeringen - waarvan de oorspronkelijke beslissing gemotiveerd is en betekend is aan de sociaal verzekerde.
  KB van 19 december 1997 tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en van artikel 7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
  • de toekenning van een leeftijdstoeslag of een wijziging van die toeslag volgens de rang van het kind.
  Wijzigingen van het bedrag van de leeftijdstoeslag moeten wel betekend worden als ze het gevolg zijn van een wijziging aan het statuut van de rechthebbende of het kind.

  Formaliteit

  Kennisgevingen van niet verschuldigde betalingen moeten per aangetekende brief verstuurd worden.

  In alle andere gevallen volstaat een gewone brief.

  Datum laatste bijwerking
  Top