Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Verplichting tot raad geven

  Raad geven op aanvraag

  De kinderbijslaginstelling moet een sociaal verzekerde op zijn schriftelijke vraag alle nuttige informatie geven die hem in staat stelt zijn rechten uit te oefenen en zijn verplichtingen na te komen.  De verplichting tot raad geven gaat derhalve verder dan de informatieverplichting.

  De raadgevingen moeten betrekking hebben op kinderbijslag.

  Art. 4, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

  Als de sociaal verzekerde zijn vraag naar een niet bevoegde instelling stuurt, moet die instelling die vraag onmiddellijk naar de bevoegde instelling sturen en de sociaal verzekerde daarover informeren.

  Art. 5, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde
  Art. 9, derde lid, wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

  Als niet bepaald kan worden welke instelling bevoegd is, moet de kinderbijslaginstelling de vraag naar de sociaal verzekerde terugsturen met de mededeling dat ze niet weet voor welke instelling de vraag bestemd is.

  CO 1314 van 17 april 1998

  De vormvoorwaarden en de antwoordtermijn zijn dezelfde als voor de informatieplicht.

  Sanctie

  De kinderbijslaginstelling kan ertoe veroordeeld worden schadevergoeding en interesten te betalen aan een sociaal verzekerde die aantoont dat hij nadeel heeft geleden:

  • als de raad niet volgens de voorwaarden gegeven is (bv.te laat gegeven advies);
  • als de gegeven raad niet juist is wegens een gebrek aan ernst bij het onderzoek van het dossier.

  Artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek

  Datum laatste bijwerking
  Top