Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Bedragen voor de schooltoeslag lager onderwijs

  Het maakt geen verschil of de leerling al dan niet op een internaat verblijft.

  Als de gezinsinkomsten, naargelang de punten in de leefeenheid, vallen:

  Boven de maximuminkomstengrens

  Geen toeslag

  0  euro

  Op de maximuminkomstengrens

  Minimumtoeslag

  121,01 euro.

  Onder de maximuminkomstengrens en boven de minimumgrens

  Gedeeltelijke toeslag volgens formule

  Resultaat formule

  Op en onder de minimumgrens

  Volledige toeslag

  188,19 euro

  Onder 1/10 van de maximumgrens én de inkomsten bestaan uit 70% vervangingsinkomsten OF 70% onderhoudsgeld OF 70% leefloon OF 70%IVT 

  Uitzonderlijke toeslag

  244,37 euro

  Formule : Volledige toeslag X     Max.grens -  gezinsinkomsten  
                                                         Max.grens - min. grens
  Datum laatste bijwerking
  Top