Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Hoeveel bedraagt de schooltoeslag?

  Het bedrag dat men ontvangt hangt af van:

  • het soort onderwijs;
  • het soort leefeenheid;
  • het gezinsinkomen;
  • of men al dan niet op  internaat/kot zit

  Een kleuter krijgt altijd een vast bedrag als de gezinsinkomsten (naargelang de punten in de leefeenheid) op of onder de maximuminkomstengrens liggen.

  Vanaf het lager onderwijs is het bedrag variabel.

  Wie boven de maximum inkomstengrens valt, ook al is dit 0,01 cent komt niet in aanmerking voor een toeslag. Wie op of onder de minimuminkomstengrens valt krijgt de volledige toeslag.

  Wie tussen de minimuminkomstengrens en maximuminkomstengrens valt, krijgt een deel van de volledige toeslag of een gedeeltelijke toeslag. Dit wordt berekend volgens een formule.

  Formule: Volledige toeslag X     Max.grens -  gezinsinkomen  
                                                      Max.grens - min. grens

  Voor wie volgens de formule een bedrag zou uitkomen lager dan de minimumtoeslag, wordt het bedrag opgetrokken tot de minimumtoeslag. Voor gezinnen die met hun gezinsinkomsten precies op de maximuminkomensgrens vallen, bekomt men volgens de formule ‘0’ euro, maar ook zij krijgen de minimumtoeslag.

  De gezinnen met de gezinsinkomsten onder 1/10 van de maximumgrens én de inkomsten bestaan uit 70% vervangingsinkomsten OF 70% onderhoudsgeld OF 70% leefloon OF 70% IVT, krijgen de uitzonderlijke toeslag.

  Art. 48 Groeipakketdecreet

  Vanaf het secundair onderwijs krijgt een leerling op internaat een hoger bedrag.

  Om tot een correct bedrag te komen is het belangrijk onderstaande volgorde aan te houden:  

  1. kleuter
  2. lager onderwijs
  3. deeltijds secundair onderwijs
  4. hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (HBO5 verpleegkunde)
  5. gehuwd, alleenstaand en zelfstandig leerling
  6. voltijds secundair onderwijs 3de jaar van de 3de graad (7de jaar)
  7. voltijds secundair onderwijs
  Datum laatste bijwerking
  Top