Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat is het kadastraal inkomen?

  Het kadastraal inkomen is een term die gebruikt wordt in de belastingwetgeving. Van elk(e) gebouw of grond wordt een schatting gemaakt hoeveel dit onroerend goed zou opbrengen als men het zou verhuren. Het kadastraal inkomen (of KI) is dus het geschatte, gemiddelde normale netto-inkomen van een stuk grond of een gebouw.

  • Het kadastraal inkomen maakt deel uit van het referentie-inkomen. 
  • Het kadastraal inkomen is een welvaartsindicator en speel een rol in de Kadastraal inkomenstest 

  Eigendommen waarvan men ‘blote eigenaar’ is worden niet in aanmerking genomen.

  Voorbeeld 

  Mevrouw Vandevoorde erft na het overlijden van haar vader 50% blote eigendom van de ouderlijke woning. Haar moeder heeft 50% volle eigendom en 50% vruchtgebruik van die woning.   De 50% blote eigendom van Mevrouw Vandevoorde zal nooit meegerekend worden als welvaartsindicator en zal geen deel uitmaken van het referentie-inkomen om de schooltoeslag te berekenen.
  Datum laatste bijwerking
  Top