Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke invloed heeft een verkoop of een verhuis op het KI?

  Een verkoop van een eigendom of verhuis naar een ander eigendom kan invloed hebben op de berekening van het referentie-inkomen.

  Verschil KI omwille van verhuis

  Indien we te maken hebben met een verhuis naar een ander of een nieuw eigendom:

  • Kijk in het Rijksregister naar de toestand op de 16de van de maand waarin de verhuis plaatsvond.
  • Wanneer betrokkene op de 16de van de maand nog gedomicilieerd is op oude adres, dan wordt het KI van die maand nog volledig als eigen woonst aanzien, alsook de voorgaande maanden in dat jaar. Voor de andere maanden van dat jaar wordt het KI van het oude adres aanzien als vreemd gebruik.
  • Wanneer betrokkene op de 16de van de maand gedomicilieerd is op het nieuwe adres, dan wordt het KI van het oude adres voor die volledige maand, alsook alle volgende maanden van dat jaar aanzien als vreemd gebruik. Voor alle voorgaande maanden wordt het KI van het oude adres aanzien als eigen woonst.

  Verschil KI omwille van verkoop

  Bij vraag tot herziening wordt een akte of een attest van AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) van aan- of verkoop aanvaard. 
  Het dossier wordt op basis van de gegevens van die akte herzien.
   
  Indien we te maken hebben met een verkoop:

  • Kijk op de akte naar de verkoopsdatum (de datum van het verlijden van de akte).
  • Wanneer de verkoopsdatum op de 15de van de maand of ervoor valt, dan wordt het KI van die maand nog volledig als eigen woonst of vreemd gebruik aanzien, alsook de voorgaande maanden in dat jaar.
  • Wanneer de verkoopsdatum op of na de 16de van de maand valt, dan wordt het KI van de verkochte eigendom voor die volledige maand aanzien als eigen woonst of vreemd gebruik.

  Voorbeeld

  Meneer Peremans woont in de Bergstraat, woonst met geïndexeerd KI van 850 euro. Hij verhuist op 20/05/2014 naar de Torenstraat maar blijft eigenaar van de woning in de Bergstraat. De berekening van het KI gebeurt als volgt:
  Op de 16de van die maand mei 2014 is meneer Peremans nog gedomicilieerd op het oude adres, nl. Bergstraat. Het KI van de Bergstraat mag dus voor die maand nog gerekend worden als eigen woonst, samen met alle voorgaande maanden. De resterende maanden van dat jaar worden als vreemd gebruik aanzien.
  - 5/12 van 850 euro = 354 euro eigen woonst (jan tot en met mei).
  - 7/12 van 850 euro = 496 euro vreemd gebruik (juni tot en met dec).
   
  Als meneer Peremans verhuist op 04/05/2014, wordt het KI als volgt berekend: op de 16de van de maand mei 2014 is meneer Peremans elders gedomicilieerd. Hierdoor wordt voor die maand het KI van de woonst in de Bergstraat beschouwd als vreemd gebruik, evenals alle volgende maanden. Voor de voorgaande maanden wordt het KI beschouwd als eigen woonst.
  - 4/12 van 850 euro = 283 euro eigen woonst (jan tot en met april).
  - 8/12 van 850 euro = 567 euro vreemd gebruik (mei tot en met dec).
  Datum laatste bijwerking
  Top