Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat zijn de verschillen met vroeger (voor 2019-2020)?

  De meeste verschillen zitten in de inkomstenvoorwaarden. Hieronder worden de verschillen punt per punt overlopen. Het zijn beknopte overzichten waar niet alle details in zijn opgenomen maar wel de grote lijnen.

  De inkomstenkern

  Schooltoelage (tot 2018-2019)

  Schooltoeslag (vanaf 2019-2020)

  De feitelijk samenwonende niet-verwant werd niet aanzien als inkomstenverstrekker zodoende werden zijn inkomsten niet meegeteld bij het referentie-inkomen

  De feitelijk samenwonende niet-verwant wordt wel aanzien als inkomstenverstrekker en zijn inkomsten worden meegeteld bij het referentie-inkomen

  Geen beperking tot 2 personen

  Beperking tot 2 personen

  De gezinsinkomsten

  Schooltoelage (tot 2018-2019)

  Schooltoeslag (vanaf 2019-2020)

  Gezamenlijk + afzonderlijk belastbaar inkomen op aanslagbiljet (gezinsgebonden)

  de bruto belastbare inkomsten op aanslagbiljet (persoonsgebonden)

  80% van het alimentatiegeld en onderhoudsgeld voor zover het niet al op het aanslagbiljet stond

  80% van de onderhoudsgelden op aanslagbiljet

  2 x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik (1 x  zit al in het gezamenlijk belastbaar inkomen )

  3 x het geïndexeerd kadastraal inkomen vreemd gebruik

   

  1 x het geïndexeerd kadastraal inkomen voor eigen beroepsdoeleinden

  Idem schooltoelage

  De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

  Idem schooltoelage

  Het leefloon / het equivalent leefloon

  Idem schooltoelage

  Inkomsten Europese of andere internationale instelling

  Idem schooltoelage

  Inkomsten buitenland

  Idem schooltoelage

  Het inkomstenjaar

  Schooltoelage (tot 2018-2019)

  Schooltoeslag (vanaf 2019-2020)

  2 jaar voor start schooljaar

  Idem schooltoelage

  Afwijken van het normaal inkomstenjaar

  Schooltoelage (tot 2018-2019)

  Schooltoeslag (vanaf 2019-2020)

  Bij wijziging in de leefeenheid : echtscheiding, overlijden, huwelijk, verhuis leerling …. moest afgeweken worden naar jaar wijziging. (reden : de gezinsgebonden inkomsten van op het aanslagbiljet)

  Blijft 2 jaar voor start schooljaar (geen probleem dankzij de persoonsgebonden gegevens vanop het aanslagbiljet)

  Bij de 4 categorieën: vluchteling, subsidiaire bescherming, niet-begeleide minderjarige, slachtoffer mensenhandel moest afgeweken worden (als er geen inkomsten van normaal inkomstenjaar beschikbaar waren) naar het jaar ontvangen verblijfstitel +1

  Idem schooltoelage

  Als de inkomsten van het jaar waarin het schooljaar begint lager liggen dan deze in het normaal te nemen inkomstenjaar mocht (moest niet) de burger vragen af te wijken naar jaar start schooljaar, ook voor eventueel verkrijgen van een hoger toelage.

  Als men niet in aanmerking komt met normaal te nemen inkomstenjaar kan (moet niet) men vragen af te wijken naar jaar start schooljaar, dus niet voor eventueel verkrijgen van een hoger toelage.

  Geen automatische controle met de inkomsten van het jaar waarin het schooljaar start voor wie een aanvraag deed en niet in aanmerking kwam met het normaal te nemen inkomstenjaar.

  Wel automatische controle met de inkomsten van het jaar waarin het schooljaar start voor leerlingen die niet in aanmerking komen omwille van het normaal te nemen inkomstenjaar.

  De inkomstengrenzen

  Dat de gezamenlijk belastbare inkomsten lager liggen dan de bruto belastbare inkomsten wordt gecompenseerd door de hogere inkomstengrenzen.

  Schooltoelage (tot 2018-2019)

  Schooltoeslag (vanaf 2019-2020)

  Aantal punten

  maximumgrens

  Aantal punten

  maximumgrens

  0

  18.220,63

  0

  24.153,07

  1

  26.909,95

  1

  33.916,35

  2

  33.712,68

  2

  41.490,60

  3

  39.143,53

  3

  47.089,41

  4

  45.031,69

  4

  53.159,68

  5

  52.291,82

  5

  60.644,35

  6

  57.208,12

  6

  65.712,70

  7

  59.837,82

  7

  68.426,73

  8

  62.467,47

  8

  71.107,47

  9

  65.154,25

  9

  73.794,25

  10

  68.012,59

  10

  76.652,59

   

  Datum laatste bijwerking
  Top