Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat indien niet voldaan is aan de pedagogische voorwaarden voor het kleuteronderwijs?

  Wanneer een kleuter na controle niet (meer) voldoet aan de pedagogische voorwaarden, zal de schooltoeslag moeten teruggevorderd worden.

  Niet meer ingeschreven zijn op de laatste dag

  Op het einde van ieder schooljaar wordt nagegaan of aan de inschrijvingsvoorwaarde voldaan werd. Als de kleuter op de laatste dag van het schooljaar niet meer ingeschreven blijkt te zijn dan wordt de schooltoeslag voor het betrokken schooljaar teruggevorderd.

  Voorbeeld

  Schooljaar 2019-2020: een kleuter komt in aanmerking voor een schooltoeslag. Bij de controle in juli 2020 blijkt de kleuter niet ingeschreven te zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling. De schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 die in september 2019 betaald werd, zal worden teruggevorderd.

  Onvoldoende aanwezig zijn

  Op het einde van ieder schooljaar wordt ook nagegaan of aan de voorwaarde van voldoende aanwezigheid werd voldaan.  Bij de aanwezigheidsvoorwaarde volgt de sanctie niet onmiddellijk. Enkel wanneer er 2 schooljaren op rij niet aan wordt voldaan, wordt de schooltoeslag die werd toegekend het tweede schooljaar teruggevorderd. 

  Wanneer kan aangetoond worden dat de nog niet leerplichtige kleuter wegens ziekte niet voldoende kon aanwezig zijn, zal de terugvordering geannuleerd worden. Omdat de kleuter nog niet leerplichtig is, heeft de school niet de taak de afwezigheden bij te houden (enkel aanwezigheden). De opvoeders van de nog niet leerplichtige kleuter kunnen hierdoor de onvoldoende aanwezigheid weerleggen met een doktersattest.  Dit attest wordt naar de uitbetalingsactor gestuurd.

  Voorbeeld

  Schooljaar 2019-2020: een kleuter die in oktober 4 jaar geworden is, komt in aanmerking voor een schooltoeslag. Bij de controle in juli 2020 blijkt deze kleuter maar 160 halve schooldagen aanwezig geweest te zijn daar waar er 185 halve schooldagen vereist waren. De schooltoeslag voor het schooljaar 2019-2020 is in september 2019 betaald en zal niet worden teruggevorderd.
  Het daaropvolgende schooljaar komt de kleuter opnieuw in aanmerking voor een schooltoeslag. Bij de controle op de aanwezigheden in juli 2021 blijkt de kleuter slechts 200 halve schooldagen aanwezig geweest te zijn i.p.v. de vereiste 250 halve schooldagen. De schooltoeslag voor het schooljaar 2020-2021 die in september 2020 betaald werd, zal worden teruggevorderd.
  De ouders van de kleuter reageren op de terugvordering en sturen naar de uitbetaler van de schooltoeslag een doktersattest waaruit blijkt dat de kleuter niet voldoende aanwezig kon zijn door ziekte. De terugvordering zal worden geannuleerd.  

  Dossiers van de schooljaren vóór 2019-2020 worden opgevolgd door die dienst  Studietoelagen: Contactformulier

  Datum laatste bijwerking
  Top