Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Hoe een studietoelage voor Hoger Onderwijs aanvragen?

  De uitbetaling van de studietoelage voor het hoger onderwijs verloopt niet automatisch.
  Men moet dus nog altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Studietoelagen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
  Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 1 juni van het betrokken academiejaar ingediend worden. Na 1 juni wordt de aanvraag niet meer behandeld.

  Voor een aanvraag voor het hoger onderwijs kan men terecht op  Studietoelagen hoger onderwijs - website Vlaanderen/Studietoelagen.

  Datum laatste bijwerking
  Top