Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat bij een tewerkstelling als internationaal ambtenaar?

    Internationale ambtenaren zijn niet belastingplichtig in België. Het aanslagbiljet bevat dan ook geen gegevens met betrekking tot hun inkomsten.

    Via een code op het aanslagbiljet kunnen zij echter wel geïdentificeerd worden. In dat geval zal er op basis van de automatische procedure geen sociale toeslag kunnen betaald worden omwille van deze tewerkstelling als internationaal ambtenaar en het gebrek aan gegevens betreffende de gezinsinkomsten.

    Datum laatste bijwerking
    Top