Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Plaatsing in een instelling

  Een kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in een instelling is geplaatst, wordt voor de berekening van de toeslag en de gezinsgrootte volledig meegeteld in het gezin waar het verbleef voorafgaand aan de plaatsing.

  Voorbeeld

  Sofie en Peter hebben drie kinderen (Yana, Milan en Noor). Hun gezinsgrootte is dus bepaald op drie.
  Vanaf maart 2020 wordt het jongste kind, Noor, geplaatst in een instelling. Deze instelling zal 2/3e van de gezinsbijslag voor Noor ontvangen; de begunstigden Sofie en Peter het resterende 1/3e.
  Voor de bepaling van de gezinsgrootte zal Noor, alhoewel geplaatst, toch blijven meetellen.
  De gezinsgrootte blijft dus op drie.
  Datum laatste bijwerking
  Top