Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Buitenlandse inkomsten

    De beroepsinkomsten van de personeelsleden van een Europese of een andere internationale instelling worden meegeteld voor de berekening van de gezinsinkomsten.
    De persoonlijke bijdragen die door de begunstigde aan de instelling werden betaald voor de verzekering van sociale zekerheidsrisico's mogen van het totaalbedrag worden afgetrokken.

    Datum laatste bijwerking
    Top