Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer ontstaat en eindigt het recht op een sociale toeslag?

  Het kind heeft recht op een sociale toeslag (of het gewijzigde bedrag ervan) vanaf de eerste dag van de maand waarin de gebeurtenis zich voordoet.

  Als het kind niet langer recht heeft op een sociale toeslag, eindigt het recht op deze toeslag op het einde van de maand.

  Een bijslagtrekkende die recht had op de verhoogde toeslag voor langdurig zieken of arbeidsongeschikten tijdens een periode van gelijkstelling, behoudt deze toeslag tot op het einde van de toekenningsperiode, zoals die op 31/12/2018 was vastgesteld (indien het inkomen het grensbedrag niet overschrijdt). Er kan geen nieuwe periode van gelijkstelling worden vastgesteld vanaf 1/1/2019.

  Voorbeeld

  Pablo en Victoria hebben twee kinderen, geboren vóór 1/1/2019. Het gezinsinkomen ligt steeds onder het grensbedrag. Pablo zit tot 30/9/2019 in een periode van gelijkstelling na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hierdoor heeft het gezin nog tot 30/9/2019 recht op de toeslag voor langdurig arbeidsongeschikten. Wanneer Pablo na een nieuwe langdurige ziekteperiode weer aan het werk gaat in 2022, zal er geen nieuwe periode van gelijkstelling meer worden vastgesteld. De toeslag voor langdurig arbeidsongeschikten zal alleen worden toegekend tijdens de maanden waarin Pablo het statuut heeft van langdurig arbeidsongeschikte. Daarna is er enkel nog recht op de gewone sociale toeslag.
  Datum laatste bijwerking
  Top