Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Welke kinderen hebben recht op een sociale toeslag?

  Alle kinderen die geboren zijn vóór 1/1/2019 en voor wie reeds kinderbijslag werd toegekend overeenkomstig de kinderbijslagreglementering op 31/12/2018, kunnen recht geven op een sociale toeslag.

  De sociale toeslag is niet langer afhankelijk van de socio-professionele situatie van de begunstigden.
  Alle kinderen uit gezinnen met een inkomen onder het grensbedrag zullen vanaf 1/1/2019 recht hebben op een sociale toeslag. De groep gezinnen die een sociale toeslag zal ontvangen, wordt hierdoor uitgebreid.

  Voorbeeld

  Jef en Marie hebben op 31/12/2018 recht op gezinsbijslag voor hun kind Mauro (°23/2/2016). Jef werkt sedert 2014 en Marie is huismoeder. Hun jaarlijks gezinsinkomen bedraagt minder dan 30.000 euro. Tot 31/12/2018 kon er in dit gezin geen sociale toeslag worden toegekend. Vanaf 1/1/2019 zal Mauro wel recht hebben op een sociale toeslag.
  Aandachtspunt:
  Het alleenwonend rechtgevend kind wordt voor de toepassing van de sociale toeslag beschouwd als een gezin. (Art. 222, §4 Groeipakketdecreet)

   

  Datum laatste bijwerking
  Top