Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer is er recht op een pleegzorgtoeslag?

  Het kind heeft recht op een maandelijkse pleegzorgtoeslag als het geplaatst is door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid in een pleeggezin, met name in geval van perspectiefbiedende pleegzorg en perspectiefzoekende pleegzorg.

  Perspectiefbiedende pleegzorg: pleegzorg met een continu en langdurig karakter (artikel 2, 6° van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg).
  Perspectiefzoekende pleegzorg: een vorm van pleegzorg gedurende een periode van maximaal één jaar, eenmalig verlengbaar met maximaal zes maanden, waarbij een duidelijk perspectief voor het pleegkind of de pleeggast wordt ontwikkeld (artikel 2, 7° van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg).

  Er is geen recht op een pleegzorgtoeslag in geval van ondersteunende pleegzorg.

  Ondersteunende pleegzorg: een vorm van pleegzorg ter ondersteuning van het gezin van het pleegkind of de pleeggast, hetzij voor een korte aaneengesloten periode, hetzij met afwisselend verblijf in dit gezin en in het pleeggezin voor meerdere korte periodes (artikel 2, 5° van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg).

  Alle plaatsingen die in de mededeling niet uitdrukkelijk gecodeerd zijn als perspectiefbiedend worden als niet-perspectiefbiedend beschouwd.

  Plaatsingen door overheden van een andere deelentiteit of door een buitenlandse overheid dienen dus altijd als niet-perspectiefbiedend in de zin van het pleegzorgdecreet beschouwd te worden. 

  Aandachtspunt:
  Bij de kinderen in het Groeipakket wordt de term pleegzorgtoeslag gebruikt. 
  Bij de kinderen uit de overgangsregeling gebruikt men daarentegen de term pleegzorgbijslag.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top