Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wat is een pleegplaatsing door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid?

  Begrip pleegplaatsing

  Een pleegplaatsing is een plaatsing bij pleegouder(s), alsook de situatie die een plaatsing in een pleeggezin benadert, namelijk de situatie waarin het rechtgevend kind niet fysiek in een pleeggezin verblijft, maar op basis van een gerechtelijke beslissing of een beslissing tot hulp of bijzondere bijstand wordt toevertrouwd aan een pleeggezin, belast met het toezicht en de begeleiding van dit kind.

  Art. 44, §2, 3° BVR Zorgtoeslagen

  Begrip plaatsende overheid

  Onder plaatsende overheid wordt verstaan:

  • een openbare overheid van justitie en van volksgezondheid
  • hoven en rechtbanken
  • openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • federale, communautaire, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheidsdiensten ter bescherming van de jeugd, voor openbare bijstand of ten behoeve van personen met een handicap

  De plaatsende overheid kan zowel een Vlaamse overheid, een overheid van een andere deelstaat, als een buitenlandse overheid zijn.
   
  Bij plaatsingen door een buitenlandse overheid is de pleegzorgtoeslag slechts verschuldigd op voorwaarde dat de persoon die de kinderbijslag voor de plaatsing ontving, gedurende deze plaatsing geen kinderbijslag blijft ontvangen van de buitenlandse staat.

  Art. 44, §2, 1° BVR Zorgtoeslagen

  Begrip door bemiddeling of ten laste van

  Dit is de toestand waarin een openbare overheid overgaat tot plaatsing van een kind door een eenvoudige administratieve bemiddeling, met of zonder een geldelijke tegemoetkoming of met zowel een administratieve als een geldelijke tegemoetkoming.

  Art. 44, §2, 2° BVR Zorgtoeslagen 

   

   

   

   

  Datum laatste bijwerking
  Top