Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Wanneer eindigt het recht op wezentoeslag?

  Het recht op wezentoeslag eindigt:

  • bij de terugkeer van de vermoedelijke afwezige ouder (artikel 112 Burgerlijk Wetboek)

  • bij de terugkeer van de afwezig verklaarde ouder (artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek),
  • bij de terugkeer van de gerechtelijke overleden verklaarde ouder, vermeld in artikel 126 van het Burgerlijk Wetboek.
  • op de datum van het vonnis waarin een einde wordt gemaakt aan het mandaat van gerechtelijke bewindvoerder (artikel 117 Burgerlijk Wetboek)

  • indien het kind ten volle geadopteerd wordt;

  • indien het kind niet langer recht geeft op gezinsbijslag op basis van artikel 8 Groeipakketdecreet.

  Voor de terugkeer van de afwezige ouder of overleden verklaarde ouder wordt rekening gehouden met de datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van die ouder, tenzij de datum van terugkeer die in het proces-verbaal van de gezinsinspecteur is vermeld daarvan afwijkt.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top