Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Begrip en recht

  Begrip en doelstelling

  Het doel van de zorgtoeslag voor het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte is extra ondersteuning te bieden aan kinderen met een handicap of aandoening.

  Deze maandelijkse zorgtoeslag wordt toegekend als de specifieke ondersteuningsbehoefte voortvloeit uit een aandoening die gevolgen heeft voor het kind zelf op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van activiteit en participatie, of die gevolgen heeft voor zijn familiale omgeving.

  Tot 18 jaar heeft het kind dat erkend is met een specifieke ondersteuningsbehoefte onvoorwaardelijk recht op deze zorgtoeslag.
  Voor jongeren tussen 18 en 21 jaar gelden bepaalde voorwaarden om recht te hebben op de zorgtoeslag.

  Aandachtspunt
  Deze toeslag brengt geen wijzigingen met zich mee voor kinderen met een handicap of aandoening. De bedragen op basis van de inschaling van de medisch-sociale schaal en de leeftijdsvoorwaarden zijn dezelfde als deze welke tot 31/12/2018 van toepassing waren in de kinderbijslagreglementering voor de toekenning van de bijslag voor kinderen met een handicap of aandoening.

   

  Rechten van het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte

  Een kind dat erkend is als kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte (kind met een handicap of aandoening) heeft

  • een onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot de leeftijd van 21 jaar
  • een onvoorwaardelijk recht op een bijkomende zorgtoeslag tot de leeftijd van 18 jaar
  • recht op een bijkomende zorgtoeslag tot de leeftijd van 21 jaar, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden
  Aandachtspunt
  Het onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag voor het kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte tussen 18 jaar en 21 jaar eindigt indien de erkenning eindigt.

  Voorbeeld

  Jitze geniet een medische beslissing tot erkenning van een specifieke ondersteuningsbehoefte tot de dag waarop hij 20 jaar wordt. Vanaf dat ogenblik heeft Jitze niet alleen geen recht meer op de zorgtoeslag, maar eindigt ook zijn onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag. Om verder recht te hebben op het basisbedrag, dient Jitze te voldoen aan de voorwaarden uit het Groeipakketdecreet die gelden voor een leerling, student, stagiair of schoolverlater.

   

  Datum laatste bijwerking
  Top