Artikel 1 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. decreet van 27 april 2018: het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;
  2. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top