Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 2 BVR Begunstigden

  Gearchiveerde versie

   

  Overeenkomstig artikel 57, §3, tweede lid, van het decreet van 27 april 2018 kan een rechtgevend kind, als vermeld in artikel 57,§3, eerste lid van het voormelde decreet, op elektronische of schriftelijke wijze een andere persoon als begunstigde aanwijzen. Het verzoek wordt gedagtekend en ondertekend door het rechtgevende kind.

  De wijziging van begunstigde heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin het verzoek werd ondertekend. Als er tussen de datum van ondertekening van het verzoek en de datum van ontvangst van het verzoek door de uitbetalingsactor meer dan 14 dagen zijn verlopen, heeft de wijziging van begunstigde slechts uitwerking vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de uitbetalingsactor het verzoek heeft ontvangen.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Datum einde geldigheid
  Top